Sunday, June 7, 2009

Sifat-sifat orang Munafik dalam Hadis


  • Apabila bercakap selalu berdusta
  • Apabila diberi amanah dia khianat
  • Apabila berjanji memungkirinya
  • Apabila bertengkar selalu melampaui batasan

No comments:

Post a Comment